آزمایشگاه مدارها و سیستم‌های فرکانس بالا و تست و آزمایشگاه مدارهای مجتمع VLSI پیشرفته دانشگاه تهران با هدف انجام تحقیقات و طراحی و تست حتی در سطح اجرای پروژه های ملی ایجاد شده است که با در اختیار داشتن پتانسیل بالای نیروی انسانی دانشجویی آشنا با آخرین فناوری های روز دنیا و دسترسی به اساتید مجرب در محیط کاملا علمی، زمینه ساز رشد و پیشرفت صنعت الکترونیک کشور می باشد. در این راستا این آزمایشگاه و گروه تحقیقاتی مربوطه می کوشد تا با انجام پروژ های کاربردی و تحقیقاتی، با توجه به نیاز های ضروری کشور، سیستم ها، دستگاه ها و تجهیزات تست و اندازه گیری کامل تری را تأمین نموده و با فراهم آوردن فرآیند استاندارد شده ی تست و اندازه گیری، ابزار و زمینه عملیاتی در تحقق پروژه ها را در سطح ملی مهیا کند.
     
محصولات پروژه‌های صنعتی خدمات تخصصی