•  طراحی بردهای مدارچاپی فرکانس بالا
  •  بررسی، تحلیل و تست بردهای مدارچاپی از منظر تداخل و سازگاری الکترومغناطیسی EMC/EMI
  •  مدل‌سازی رفتار و خطای عملکردی سیستم‌های الکترونیکی در برابر امواج الکترومغناطیسی 
  •  بررسی و تحلیل قابلیت اطمینان بردهای مدارچاپی طراحی و ساخته شده و ارائه راهکارهای بهینه‌سازی عملیاتی
  •  بررسی و تحلیل اثر بسته‌بندی مدارهای مجتمع مختلف روی عملکرد یک سیستم الکترونیکی
  •  برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تخصصی و عملی در زمینه طراحی بردهای مدارچاپی
  •  تحلیل و طراحی سیستمهای مخابراتی
  •  طراحی و ساخت انواع ماژولهای فرکانس بالا
  •  طراحی و پیاده سازی انواع ارتباطهای نوری با سرعت بالا
  • طراحی و ساخت مدارات کنترل و پردازش سیستمهای مخابراتی
services