آزمایشگاه مدارها و سیستم ‌های فرکانس بالا و تست و آزمایشگاه مدارهای مجتمع VLSI پيشرفته علاوه بر داشتن اهدافی چون برآوردن کردن نیازهای صنعتی و اجرای پروژه های کاربردی در سطوح مختلف، همواره یکی از رسالت‌های خود را ترویج دانش مهندسی می‌داند. تحقیقات روی موضوع‌های روز دنیا و تولید علم و انتشار آن در معتبرین مجله‌های بین‌المللی و شرکت در کنفرانس‌های معتبر، همواره بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های این آزمایشگاه بوده است. در بخش مقاله‌های علمی می‌توانید عنوان بخشی از این مقالات معتبر را مشاهده نمایید. این مقاله‌ها به طور کلی حوزه‌های مدارهای مجتمع آنالوگ، فرکانس بالا RF، مدارهای مجتمع VLSI و اتصالات میانی می‌باشد. این آزمایشگاه همچنین در بخش انتشارات توانسته است کتابی در خصوص مدل‌سازی و بهینه‌سازی اتصالات میانی در حوزه الکترونیک دیجیتال و طراحی مدارهای مجتمع تهیه و تدوین نماید. نویسنده این کتاب جناب آقای دکتر ناصر معصومی، سرپرست آزمایشگاه می‌باشند و این کتاب در مراحل پایانی آماده‌سازی برای چاپ قرار دارد.
     
مقالات علمی ژورنال و کنفرانسهای معتبر کتاب