آزمایشگاه مدارها و سیستم ‌های فرکانس بالا و تست و آزمایشگاه مدارهای مجتمع VLSI پيشرفته دانشگاه تهران با هدف انجام تحقیقات و طراحی و تست حتی در سطح اجرای پروژه های ملی ایجاد شده است که با در اختیار داشتن پتانسیل بالای نیروی انسانی دانشجویی آشنا با آخرین فناوری های روز دنیا و دسترسی به اساتید مجرب در محیط کاملا علمی، زمینه ساز رشد و پیشرفت صنعت الکترونیک کشور می باشد. در این راستا این آزمایشگاه و گروه تحقیقاتی مربوطه می کوشد تا با انجام پروژ های کاربردی و تحقیقاتی، با توجه به نیاز های ضروری کشور، سیستم ها، دستگاه ها و تجهیزات تست و اندازه گیری کامل تری را تأمین نموده و با فراهم آوردن فرآیند استاندارد شده ی تست و اندازه گیری، ابزار و زمینه عملیاتی در تحقق پروژه ها را در سطح ملی مهیا کند.
این مرکز پژوهشی تحقیقات، تحلیل، طراحی، مشخصه یابی، تولید دانش فنی، ساخت، تست و کلیه فعالیت ها از مرحله پژوهش تا ساخت و تولید دانش فنی بر اساس استاندارد و نیز تدوین استانداردهای ملی و بین المللی را در حوزه فعالیت های جاری خود قرار داده است.
فعالیت های این مرکز پژوهشی، از مرحله تحقیقات تا ساخت، برای کاربردهای مختلف و پاسخ به نیازهای متعدد صنایع و سازمان های مختلف شکل گرفته است. همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، وزرات صنایع و معادن، وزارت دفاع و حوزه های دفاعی، سازمان استاندارد، پژوهشگاه ها و پژوهشکده های مختلف، سازمان ها و بخش های خصوصی، موسسات مربوط به تحقیقات و تولیدات محصولات مهندسی پزشکی در طول بیش از یک دهه از سوابق کاری و افتخار تخصصی و دانشگاهی این مجموعه ی پژوهشی بوده و هم چنان استمرار و تداوم این همکاری و تعامل از اهداف و آرمان های اصلی محققین و متخصصین آن است.
حوزه فعالیت این مرکز پژوهشی به طور کلی در زمینه تحقیقات و طراحی، ساخت و تست سیستم های الکترونیک و بیوالکترونیک، سیستم های دیجیتال و VLSI، سیستمهای مخابراتی و فرکانس بالا، سیستمهای راداری و سازگاری الکترومغناطیسی می باشد.
     
اهداف و رویکردها پیشینه گالری تصاویر