رشد و پیشرفت تکنولوژی از یک سو و نیاز روزافزون به ارتباطات از سوی دیگر، موجب پیشرفت لوازم ارتباطی بی سیم شده است. مراکز تحقیقاتی بسیاری در دانشگاه های معتبر دنیا طراحی تراشه های مخابراتی با مصرف کم را که به صورت مقرون بصرفه پیاده سازی می شوند، در اهم کارهای خود قرار داده اند.
با توجه به تعدد و نیز اهمیت پروژه های تحقیقاتی در زمینه طراحی و پیاده سازی مدارات مجتمع و سیستم های دیجیتال، سیستم ها و مدارات الکترونیکی، سیستم های مخابراتی و ارتباطات، و نیز مدارات بیوالکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و به ویژه گروه مهندسی الکترونیک به علت وجود پتانسیل های تحقیقاتی چشمگیر در زمینه طراحی، شبیه سازی و پیاده سازی مدارات مجتمع دیجیتال و تراشه ها و بردها و سیستم های مخابراتی پس از یک دهه فعالیت های پژوهشی و سالها همکاری با شرکت های بسیار معتبر و توانمند در زمینه های مرتبط، توسعه و ارتقاء آزمایشگاه تحقیقاتی طراحی تراشه ها، مدارات و سیستم های مخابراتی را به طور جدی مورد توجه قرار داده و قابلیت و توانایی ارائه خدمات تخصصی تست، اندازه گیری، و مشخصه یابی را جزء برنامه های اصلی و ضروری این مجموعه آزمایشگاه ها در نظر گرفته است. با رویکرد جدید این آزمایشگاه ها قادر خواهند بود خدماتی مانند طراحی و ساخت مدارات و سیستم های فرکانس بالا، مخابراتی، دیجیتال، مدارات بیو الکترونیک، تست تراشه ها، تست و عیب یابی بردهای مدارچاپی، برد ها و سیستم های مخابراتی و الکترونیکی، خصوصا با نگاه امنیت سخت افزاری را ارائه دهد.
امروزه با پیدایش سیستم های مخابراتی جدید و نیاز چشمگیر مردم و سازمان ها به دسترسی به اطلاعات حتی به صورت بیسیم، زیرساخت های مخابراتی و الکترونیکی کشور بیش از پیش دستخوش تحولاتی عظیمی شده و در این زمینه راه طولانی نیز در پیش دارد. برای تقویت هر چه بیشتر زیرساخت های الکترونیکی و مخابراتی کشور به تعریف و انجام پروژه های مختلف در این زمینه نیازمندیم. بنابراین وجود آزمایشگاه های تحقیقات و تست برای ارائه خدماتی نظیر انجام پروژه ها و نیز تست و اندازه گیری قطعات و سیستم های موجود برای حصول اطمینان از صحت عملکرد آن غیرقابل اجتناب می باشد.
این آزمایشگاه توانایی انجام پروژه های الکترونیکی، زیستی، و مخابراتی را دارا بوده ولی برنامه و هدف اصلی توسعه اصولی و اساسی آن می باشد. هم چنین با توجه به تجربیات موجود در این زمینه ارائه ی خدماتی نظیر تست سیستم های الکترونیکی و مخابراتی برای تطبیق با استاندارد و تنظیم جداول تست و کنترل کیفی نیز قابل ارائه می باشد.
آزمایشگاه مدارها و سیستم ‌های فرکانس بالا و تست و آزمایشگاه مدارهای مجتمع VLSI پيشرفته، نه تنها انجام تحقیقات دانشگاهی به منظور تولید دانش و فناوری در سطح بین المللی را مورد توجه و هدف قرار داده است، بلکه به انجام تحقیقات کاربردی و ارائه خدمات تخصصی مهندسی در حوزه فعالیت های تعریف شده به منظور پاسخ به نیازهای صنایع و سازمان های مختلف و در سطح ملی تأسیس شده است.