فعالیت آزمایشگاه مدارها و سیستم ‌های فرکانس بالا و تست و آزمایشگاه مدارهای مجتمع VLSI پيشرفته، از سال 1381 تا سال 1389 در فضای آزمایشگاهی نسبتا کوچک انجام می­ گرفت. در سال 1390 این آزمایشگاه در فضای نسبتا وسیعی و با امکانات جدید راه­ اندازی شد.
اين آزمایشگاه، فعالیت­‌های تحقیقاتی خود را از سال 1387 آغاز نمود، اما به دلیل محدودیت فضا در دانشکده از همان محل آزمایشگاه VLSI استفاده می­نمود. این آزمایشگاه در سال 1390 در فضای مناسبی راه­‌اندازی شد و سپس هم­زمان با انجام پروژه­ های تحقیقاتی و طرح­ های پژوهشی کاربردی به تدریج با امکانات جدید آزمایشگاهی و اندازه گیری تجهیز شد. علاوه بر این به منظور پاسخ به نیاز صنعت و اجرای پروژه­ های کاربردی، کارگاه ساخت و نمونه‌سازی نیز در سال 1390 در کنار مجموعه آزمایشگاه­ های مزبور راه­ اندازی گردید.