آزمایشگاه مدارها و سیستم ‌های فرکانس بالا و تست و آزمایشگاه مدارهای مجتمع VLSI پیشرفته همواره درصدد ارتباط، جذب و همکاری با تمامی سطوح علمی دانشجویی دانشگاه در دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بوده است. ورود دانشجویان در سطح کارشناسی برای انجام دورهی کارآموزی و پروژه کارشناسی به آزمایشگاه، همواره سبب ورود اندیشه‌های جدید، دمیده شدن روح تازه و ایجاد شادابی در فعالیت‌های آزمایشگاه می‌شود. شکل‌گیری فضای ذهنی و توانمندسازی دانشجویان در سال‌های اولیه ورود به دنیای علمی و تحقیقات، ساده‌تر بوده و با سرعت بیشتر و هزینه‌های کمتری انجام می‌شود. در راستای این هدف، اين آزمایشگاه همواره از دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر برای مشاهده فعالیت‌ها و انتخاب بهتر پروژه‌های دوره کارشناسی و یا کارآموزی خود دعوت به عمل می‌آورد تا از نزدیک شاهد فعالیت‌های این آزمایشگاه باشند.