سلف از عناصر مهم و حیاتی هر سیستم فرکانس بالاست. طراحی بهینه این عنصر بخشی جدایی ناپذیر طراحی و مهندسی برای سیستم‌ها است. در این راستا آزمایشگاه طی 10 سال تلاش مستر توانسته ابزاری برای تحلیل، شبیه‌سازی و طراحی در سطح فیزیکی این عنصر در اختیار جامعه مهندسی قرار دهد
spiral2 spiral
سلف مارپیچی و مدل مداری آن
spiral3

شمایی از الگوریتم ابزار طراحی سلف