یکی از دستاوردهای آزمایشگاه در حوزه مدارهای مجتمع چگال ارائه نرم افزار پیش بینی رفتار اتصالات میانی می‌باشد. این ابزار قادر است با پیش‌بینی رفتار اتصالات میانی در سطح مدارات مجتمع و نانو، سهم بزرگی در صنعت تولید آی‌سی خواهد داشت. آزمایشگاه درصدد تجاری‌سازی نسخه‌ی آزمایشی این محصول ارزشمند در سطح ملی می‌باشد. از مزایای این ابزار شبیه‌سازی و پیش‌گویی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
  • کاهش زمان فرآیند تبدیل شدن ایده تا محصول
  • طراحی بهینه از منظر اتصالات میانی
شمایی از موتور اصلی نرم‌افزار پیش‌گو برای رفتار اتصالات میانی ICPEn
شمایی از نرم‌افزار پیش‌گو برای رفتار اتصالات میانی ICPEn